Udlejning af udstyr

Det har vist sig nødvendigt at udleje lækagesøgningsudstyr og flowmålere - både stationære og mobile -  især til mindre private vandforsyminger og til bl.a.rådgivende ingeniør.
 
Alle vore standardprodukter kan lejes for en kortere eller længere periode. Vi vil altid være behjælpelig i opstarten og give en fyldestgørende instruktion i brug af udstyret.

 

Et godt lille råd

Med en stigende vand- og vandafledningsafgift vil det fremover blive endnu dyrere at bruge, rense og bortskaffe vand. Derfor har det stigende betydning, at mindst mulig vand går til spilde

Kontakt os

Kobberøe ApS
Rørmosevej 22
3520 Farum
Telefon: 7020 1990 - Mobil: 4032 1990
E-mail: jens@kobberoee.dk

Copyrights

© 2012 - All rights reserved
Photos by shutterstock.com
site created and hosted by wkh.dk
Luk