Øjebliksflowmåler FLO-TRACER

 
BESKRIVELSE
Tracer-fortyndingsmetode har været kendt i mindst hundrede år. Metoden er, at den konstante hastighed måles ved hjælp af tilsætning af sporstof.
 
Prøver skulle tidligere tages på målepunktet og transporteres til laboratorier til nøjagtig bestemmelse af sporstofkoncentration. FLO-TRACERTM eliminerer dette ved hjælp af en følsom sonde tilsluttet en datalogger,, som beregner strømningshastigheden på stedet. FLO-TRACERTM er let, meget præcis og meget nem at bruge. Operatøren kan næsten ikke tage fejl og påvirke flowmålingen
 
VIRKEMÅDE
Det valgte sporstof NaCl (køkkensalt) er blevet valgt, fordi det er let at finde, meget billig, let opløseligt i vand og ikke skader miljøet. En lille mængde sporstof tilsættes på en gang opstrøms målepunktet. Ved målepunktet ses en saltsky og FLO-TRACERTM  måler og registrerer saltkoncentrationen. 
 
Når FLO-TRACERTM registrerer afslutningen af ​​skyen, stoppes målingen og viser strømningshastigheden. Strømningshastigheden beregnes ved hjælp af formlen Q = M / (C1 - C0) dt, hvor Q = strømningshastighed i l / s, M = mængden af tilsat salt, CO baggrund saltkoncentration og målt saltkoncentration i saltskyen.
 
EGENSKABER OG FORDELE
FLO-TRACERTM er ekstrem nemt at bruge. Ved at måle strømningshastigheden fra ​​en flod, å eller kloakrør, kan operatøren  næsten ikke lave nogen fejl på stedet. En lille mængde salt tilsættes på en gang, og sensoren måler saltskyen ved et målepunkt, hvor traceren er fuldstændigt blandet med vandet.
 
FLO-TRACERTM fortæller brugeren, når saltskyen rammer sensoren og når den har passeret sensoren. Enheden angiver strømningshastigheden på stedet. Et Windows-software program gør det muligt at hente data til visualisering af saltskyen og muliggør en øjeblikkelig visning af det aktuelle flow. 

Et godt lille råd

Med en stigende vand- og vandafledningsafgift vil det fremover blive endnu dyrere at bruge, rense og bortskaffe vand. Derfor har det stigende betydning, at mindst mulig vand går til spilde

Kontakt os

Kobberøe ApS
Rørmosevej 22
3520 Farum
Telefon: 7020 1990 - Mobil: 4032 1990
E-mail: jens@kobberoee.dk

Copyrights

© 2012 - All rights reserved
Photos by shutterstock.com
site created and hosted by wkh.dk
Luk