Flowmåling 


 
Vi har specialiseret os i alle former for flowmålingsudstyr, såsom flowmåling:
  • i åbne kanaler (kloak- og regvandsledninger)
  • til kontrol af ind- og udløb på rensningsanlæg
  • til overfaldsbygværk
  • til kontrol af utætte kloakledninger
  • til kontrol af flow i vandløb
  • til trykfyldte rør (drikkevandledninger)
     

Et godt lille råd

Med en stigende vand- og vandafledningsafgift vil det fremover blive endnu dyrere at bruge, rense og bortskaffe vand. Derfor har det stigende betydning, at mindst mulig vand går til spilde

Kontakt os

Kobberøe ApS
Rørmosevej 22
3520 Farum
Telefon: 7020 1990 - Mobil: 4032 1990
E-mail: jens@kobberoee.dk

Copyrights

© 2012 - All rights reserved
Photos by shutterstock.com
site created and hosted by wkh.dk
Luk