SMS/GPRS PHOCUS lækagelogger

 
Der er i dag mange vandforsyninger, som minimerer deres vandspildt/lækagetab med brug af lydloggere.
 
Vi har nu det største udvalg af lydloggere i Europa. 

Vi kan allerede nu løfte sløret lidt og fortælle, at det ikke mere er nødvendigt at hente loggeren eller lækagelyden via bil eller opsamling for derefter at analysere resultatet af lækagelyden på et senere tidspunkt. Fremtidens loggere sender automatisk en alarm via SMS til den person, som har vagten.
Vor producent i England PrimayerLtd., har i samarbejde med de største vandforsyninger udviklet en lydlogger, som er i stand til at finde lækagen.

Datablade kan rekvireres.

Vi kommer meget gerne på besøg på vandforsyningen, for en yderligere uddybning om, hvilken type lydlogger, der passer bedst til den enkelte forsyning.

Se venligst: www.primayer.com
 

Et godt lille råd

Med en stigende vand- og vandafledningsafgift vil det fremover blive endnu dyrere at bruge, rense og bortskaffe vand. Derfor har det stigende betydning, at mindst mulig vand går til spilde

Kontakt os

Kobberøe ApS
Rørmosevej 22
3520 Farum
Telefon: 7020 1990 - Mobil: 4032 1990
E-mail: jens@kobberoee.dk

Copyrights

© 2012 - All rights reserved
Photos by shutterstock.com
site created and hosted by wkh.dk
Luk